VERKSTADEN

Vad som gäller i verkstad och om parkering:

Enligt styrelse beslut den 7 nov. 1996 ska en månadsavgift tas ut för fordon som står uppställda på Motorgårdens parkering, och det inte utförs något arbete på.

          

Enligt beslutet ska;

  • Objekt eller fordon som inte kommer in på Motorgården under en månad debiteras en hyra enligt en separat lista.
  • Ett fordon eller objektet där inget händer, eller där ägaren visar litet eller inget intresse att göra något kommer att bogseras bort på ägarens bekostnad.

Eftersom parkeringen är på väg att fyllas kommer avgiften att tas ut enligt följande: Om du inte betalat för minst ett besök i verkstan under en månad kommer du att få betala en parkeringsavgift på 500 kr för objektet. Om objektet blir stående en längre tid utan att arbeten utförs på detsamma blir det bortforslat på ägarens bekostnad.

Varje besök i verkstan ska betalas innan du kör ut bilen. Det går till på följande sätt: 

Vid kontant betalning:

  • Skriv på en lapp ditt namn och datum samt vilken plats du använt i verkstan.
  • Sätt ihop lappen och sedlarna med ett gem innan du stoppar ner pengarna i burken.

Betalar du med kupong så är det bara att fylla i namn och datum på kupongen. Skriv därefter upp i dagboken att du betalat och vilken plats du använt.

Viktigt att veta!

Att genom aktiv föreningsverksamhet möjliggöra för de som saknar eller har stora behov av de verkstadsutrymmen och den utrustning som krävs för att på ett tillfredsställande sätt reparera och renovera sitt fordon och då företrädesvis sin amerikanska bil. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. För att föreningens lokal, Motorgården ska vara tillgänglig för alla medlemmar som erlagt den högre medlemsavgiften, har ett antal bestämmelser arbetats fram och beslutats under åren. Detta lilla häfte innehåller de viktigaste, och det är varje medlems skyldighet att känna till dem.

När du använder verkstan....

För att få använda verkstan måste du ha löst ett s.k. Verkstadsmedlemskap. En nyckel till     Motorgården kan hämtas på ”Bogart” mot inlämnande av giltigt medlemskort. Nyckeln ska  omedelbart lämnas tillbaka när du lämnar Motorgården. Det finns tre olika platser som får bokas olika långa tidsperioder. För att så många som möjligt på ett rättvist sätt ska ha tillgång till en bilplats ska verkstadsytorna disponeras på följande sätt:

Under lyft -      upp till sex dygn,

Gropen -         upp till två dygn,

Bredvid grop - upp till en månad.

Dygnet börjar och slutar alltid vid midnatt. Om du t.ex. börjar kl. 15:00 ena dagen och håller på till kl. 14:00 andra dagen, är det två dygn trots att det bara är 23 timmar. I verkstadskontoret finns två dagböcker, en för bokning och en för redovisning av betalning När du vill boka plats: skriver du ditt namn samt plats och klockslag som du planerar att börja vid, i dagboken för bokning. Om du inte infinner dig inom 30 min från det klockslag du angivit, får platsen användas av någon annan. En ny bokning får inte göras förrän den bokning som utnyttjas, har förbrukats. Ex, om du bokar dig under lyft i sex dagar så får du inte boka sex nya dagar under lyft eller bredvid grop förrän vid sjätte dagens slut. Du behöver inte boka dig för varje besök, men om du kommer till verkstan, konstaterar att det är ledigt och heller inte bokat. Då kan du naturligtvis köra in ditt fordon på den lediga platsen. Men om du ska använda platsen mer än ett dygn ska du skriva det i almanackan för bokningar. Om du på annat sätt än med ett fordon uppehåller en plats ska du också betala för det.

Ex.1, du svetsar eller slipar på en stor järnkonstruktion, som gör svårt att köra in en bil intill dig, då ska du betala för det. Likaså om du lackerar. Ett besök kan vara i 5 min eller 24 timmar.

Ex 2, om du kör in din bil på lördag morgon, mekar i två timmar och kör ut, återkommer på eftermiddagen med samma bil och kör in den och fortsätter meka, så räknas det som ett besök. Om du däremot kommer med en annan bil samma dag, så är det två besök. Det görs alltså en uppräkning vid midnatt eller vid objektbyte.

All betalning ska ske omedelbart i anslutning till besöket. ”Ej bet” existerar inte och kan innebära uteslutning. Avgiften per dygn eller besök är 70 kr vid kontant betalning. Du har möjlighet att köpa kuponger som fungerar som betalningsmedel. Kupongerna kostar 50kr för vuxna och 35kr för dom under 20år.

När du betalar ska du vid kontantbetalning, skriva ditt namn, datum och summan du betalar på en vit lapp som du sätter ihop med pengarna och stoppar ner i burken. Betalar du med kupong ska du skriva namn och datum på kupongen. Du ska dessutom skriva i dagboken ditt namn vilken plats du använt samt att du har betalat. Ex, Kalle Nilsson Grop bet.

Om du bokar och använder platsen bredvid grop i 10 dagar eller mer i en följd, så får du ytterligare rabatt. Det fungerar enligt följande: Du betalar en kupong per dag i 9 dagar. På den tionde, trettonde, sextonde osv. dagen får du stå gratis. Du måste dock redovisa detta genom att skriva en lapp och lägga i kassan där du skriver, "Kalle Nilsson dag tio bredvid grop".

När du använder motorgården behöver inte den bil eller det objekt som du arbetar på, ägas av, eller vara registrerat på, dig eller någon annan medlem i Sunne Motorklubb. Det viktiga är att alla reparationer eller arbeten som utförs på icke medlemsägda objekt betalas kontant till full avgift. Dessa arbeten får heller inte bokas eller ställas ner på Motorgården. Max ett objekt per mekaniker. Det går alltså inte att ha både sitt eget och kärringens, brorsans eller ett extra objekt nerställt på Motorgården samtidigt.

Vi har försök att bygga upp ett redovisningssystem som ska vara så enkelt som möjligt, både för användaren och den som ska sköta det. Avgifterna ska betala förbrukningsmaterial såsom svetsar, papper, elström m.m. samt underhåll på utrustning som klubben har köpt in för gemensamt bruk.

Att strunta i betalningen är därför inget annat än att blåsa sig själv. Medlem som bryter mot ovanstående regler riskerar att bli föremål för åtgärder.

 

/Styrelsen

Copyright © Yankee Wings 2003-2009