Vår Historia

Yankee Wings grundades den 30 december 1974. På uppmaning av dåvarande fritidspolitiker bildades en förening av de då gick under benämningen "Motor-buren Ungdom" Syftet var att få en föreningslokal men för det krävdes att en förening bildades. Det dröjde till hösten 1979 innan en lämplig lokal fanns att erbjuda. Kommunen förvärvade ett gammalt garveri som tjänstgjorde som bilverkstad och som uppläts åt föreningen.

Föreningen går under arbetsnamnet "Sunne Motorklubb" Motorgården som är belägen på Älvgatan 25. Nästan mitt inne i Sunne centrum är föreningens lokal. Föreningen svarar själv för driften. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas möjligheter att renovera och reparera, utveckla eller modifiera gamla fordon men även andra mekaniska och tekniska anordningar.

Att genom aktiv föreningsverksamhet möjliggöra för de som saknar eller har stora behov av de verkstadsutrymmen och den utrustning som krävs, för att på ett tillfredsställande sätt reparera och renovera sitt fordon, och då företrädesvis sin amerikanska bil. Vill du veta vilka som sitter i styrelsen och gruppen som finns under styrelsen klickar du här.